رویداد تست

رویداد تست

این رویداد صرفا برای تست سامانه میباشد

زمان:  12 اسفند لغایت 16 اسفند 1402

مکان: تهران: نمایشگاه بین المللی تهران 

نقشه اکتیو گوگل : 

برگزارکننده : شرکت یکتانگار 

ثبت نام در رویداد
هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو

هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو

تاریخ: 9 آبان تا 12 آبان 1401

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

شماره تماس: 02148312000

نقشه نمایشگاه: نقشه گرافیکی نمایشگاه